Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια

Δώστε στον εαυτό σας την ώθηση που χρειάζεται!

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί έχοντας υπόψη ότι έχει μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα από την μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από μικρές ομάδες εξασφαλίζουν το απαραίτητο περιβάλλον εξοικείωσης. Για την απόδοση τους, γίνονται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στόχος η κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του σπουδαστή.

Σεμινάρια

Restart 1

Α1 - Α2 (Βασικό επίπεδο)
ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Να μάθεις να χρησιμοποιείς τα Αγγλικά για να επικοινωνείς με γνωστούς και φίλους από το εξωτερικό, για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, για τις επαγγελματικές σου δραστηριότητες, για να χρησιμοποιείς το Internet με μεγαλύτερη άνεση και για να πραγματοποιείς πιο εύκολα online αγορές.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
 • Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση της γλώσσας και του εξειδικευμένου λεξιλογίου
 • Επικοινωνιακή προσέγγιση της ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 • Ομαδικές εργασίες και αναλύσεις περιστάσεων
 • Πρακτική εξάσκηση στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου
 • Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
 • Εισαγωγή στην Αγγλική γλώσσα
 • Μιλώντας για συνήθειες/προγράμματα
 • Ταξιδεύοντας
 • Περιγράφοντας συμβάντα στο παρελθόν
 • Συζητώντας για φαγητό
 • Δουλειά & Εκπαίδευση
 • Κάνοντας Συγκρίσεις & Μελλοντικές Προβλέψεις
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 • Σε όσους θέλουν να εξασκήσουν τη γλώσσα στο προφορικό λόγο
 • Σε όσους θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους
 • Σε όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό
 • Σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν στοχευμένα και εξειδικευμένα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διάρκεια: 6 μήνες (3 ώρες / 24 εβδομάδες)
Έναρξη: Εν αναμονή ημερομηνίας
Εγγραφές: -
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα

Κόστος: -
Περιλαμβάνεται: Βιβλίο & Βεβαίωση παρακολούθησης

Restart 2

B1 - Β2 Καλή γνώση (30 μόρια για τον ΑΣΕΠ)
ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο. Η ολοκλήρωση του προγράμματος μπορεί να οδηγήσει για όσους το επιθυμούν στις εξετάσεις του πιστοποιητικού επιπέδου Β2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
 • Πρακτική εξάσκηση της γλώσσας και λεξιλογίου
 • Επικοινωνιακή προσέγγιση της ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 • Ομαδικές εργασίες και αναλύσεις περιστάσεων
 • Πρακτική εξάσκηση στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου
 • Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 • Σε όσους θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν Β2 επίπεδο γνώσης Αγγλικών
 • Σε όσους έχουν Β2 πιστοποιητικό Αγγλικών αλλά έχουν "ξεχάσει" τη γνώση αυτή
 • Σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν στοχευμένα και εξειδικευμένα προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διάρκεια: 6 μήνες (3 ώρες / 24 εβδομάδες)
Έναρξη: Εν αναμονή ημερομηνίας
Εγγραφές: -
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα

Κόστος: -
Περιλαμβάνεται: Βιβλίο & Βεβαίωση παρακολούθησης

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

English for Tourism
ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση και ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα στο επαγγελματικό περιβάλλον του τουρισμού. Ενσωματώνοντας στο λεξιλόγιο με πάνω από 400 όρους και φράσεις λεξιλογίου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
 • Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση της γλώσσας και του εξειδικευμένου λεξιλογίου
 • Επικοινωνιακή προσέγγιση της ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 • Ομαδικές εργασίες και αναλύσεις περιστάσεων
 • Πρακτική εξάσκηση στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου
 • Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
 • Διαχείριση κρατήσεων
 • Διαχείριση δύσκολων πελατών
 • Οικονομικές συναλλαγές
 • Διαφορές στη κουλτούρα
 • Διακανονισμοί τιμών
 • Επείγοντα περιστατικά
 • Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου - emails
 • Οδηγίες
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 • Σε όσους θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους για τον τουριστικό κλάδο
 • Σε όσους θέλουν να βρουν εύκολα εργασία στον τουριστικό κλάδο
 • Σε όσους έχουν επίπεδο γνώσης Αγγλικών τουλάχιστον Β1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διάρκεια: 45 ώρες / 15 εβδομάδες
Έναρξη: Εν αναμονή ημερομηνίας
Εγγραφές: -
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα

Κόστος: -
Περιλαμβάνεται: Βιβλίο & Βεβαίωση παρακολούθησης

ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

(Βασικό επίπεδο)
ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία στην Ρωσική γλώσσα. Αρχικά γίνεται παρουσίαση της γλώσσας (αλφάβητο και βασικοί κανόνες προφοράς) και η ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στο να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να συνεννοείται σε προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον και ειδικότερα στον τουριστικό τομέα. Το Σεμινάριο δίνει επίσης την δυνατότητα της ουσιαστικής γνώσης της γλώσσας και εφόσον επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος να προχωρήσει σε εξετάσεις επιπέδου Α1.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
 • Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση της γλώσσας και του εξειδικευμένου λεξιλογίου
 • Επικοινωνιακή προσέγγιση της ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 • Ομαδικές εργασίες και αναλύσεις περιστάσεων
 • Πρακτική εξάσκηση στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
 • Εισαγωγή στη γλώσσα (Αλφάβητο – Βασικοί κανόνες προφοράς)
 • Βασικές εκφράσεις επικοινωνίας (Κανόνες ευγενείας, Αποχαιρετισμοί, Συστάσεις)
 • Ουσιαστικά - Αντωνυμίες - Ρήματα
 • Αριθμοί - Ωράρια - Ώρα - Καιρός
 • Ημέρες - Μήνες - Εποχές - Χρώματα
 • Βασικοί διάλογοι συζητήσεις - Καθημερινότητα
 • Υπηρεσίες ξενοδοχείων (Κρατήσεις - Υποδοχή - Διαχείριση Παραπόνων - Room Service - Housekeeping)
 • Υπηρεσίες εστίασης (Κρατήσεις - Υποδοχή - Λήψη Παραγγελιών - Μενού - Διαχείριση Παραπόνων)
 • Λεξιλόγιο που αφορά την διασκέδαση και τις εναλλακτικές δραστηριότητες αναψυχής
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 • Σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη Ρωσική γλώσσα
 • Σε όσους θέλουν να εξασκήσουν τη γλώσσα στο προφορικό λόγο
 • Σε όσους θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους για τον τουριστικό κλάδο
 • Σε όσους θέλουν να βρουν εύκολα εργασία στον τουριστικό κλάδο
 • Σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν στοχευμένα και εξειδικευμένα προγράμματα Ρωσικής Γλώσσας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διάρκεια: 40 ώρες / 10 εβδομάδες
Έναρξη: Εν αναμονή ημερομηνίας
Εγγραφές: -
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα

Κόστος: -
Περιλαμβάνεται: Βιβλίο & Βεβαίωση παρακολούθησης

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

(Βασικό επίπεδο)
ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων για αποτελεσματική επικοινωνία στην Γερμανική γλώσσα. Αρχικά γίνεται παρουσίαση της γλώσσας (αλφάβητο και βασικοί κανόνες προφοράς) και η ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στο να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να συνεννοείται σε προσωπικό και επαγγελματικό περιβάλλον και ειδικότερα στον τουριστικό τομέα. Το Σεμινάριο δίνει επίσης την δυνατότητα της ουσιαστικής γνώσης της γλώσσας και εφόσον επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος να προχωρήσει για προετοιμασία εξετάσεων επιπέδου Α1.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
 • Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση της γλώσσας και του εξειδικευμένου λεξιλογίου
 • Επικοινωνιακή προσέγγιση της ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 • Ομαδικές εργασίες και αναλύσεις περιστάσεων
 • Πρακτική εξάσκηση στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
 • Εισαγωγή στη γλώσσα (Αλφάβητο – Βασικοί κανόνες προφοράς)
 • Βασικές εκφράσεις επικοινωνίας (Κανόνες ευγενείας, Αποχαιρετισμοί, Συστάσεις)
 • Ουσιαστικά - Αντωνυμίες - Ρήματα
 • Αριθμοί - Ωράρια - Ώρα - Καιρός
 • Ημέρες - Μήνες - Εποχές - Χρώματα
 • Βασικοί διάλογοι συζητήσεις - Καθημερινότητα
 • Υπηρεσίες ξενοδοχείων (Κρατήσεις - Υποδοχή - Διαχείριση Παραπόνων - Room Service - Housekeeping)
 • Υπηρεσίες εστίασης (Κρατήσεις - Υποδοχή - Λήψη Παραγγελιών - Μενού - Διαχείριση Παραπόνων)
 • Λεξιλόγιο που αφορά την διασκέδαση και τις εναλλακτικές δραστηριότητες αναψυχής
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
 • Σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη Γερμανική γλώσσα
 • Σε όσους θέλουν να εξασκήσουν τη γλώσσα στο προφορικό λόγο
 • Σε όσους θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους για τον τουριστικό κλάδο
 • Σε όσους θέλουν να βρουν εύκολα εργασία στον τουριστικό κλάδο
 • Σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν στοχευμένα και εξειδικευμένα προγράμματα Γερμανικής Γλώσσας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διάρκεια: 40 ώρες / 10 εβδομάδες
Έναρξη: Εν αναμονή ημερομηνίας
Εγγραφές: -
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα

Κόστος: -
Περιλαμβάνεται: Βιβλίο & Βεβαίωση παρακολούθησης

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Success/Error Message Goes Here
ΠΑΝΩ