Αγγλικά
για ενήλικες

Αγγλικά
για ενήλικες

Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι τα πιο ισχυρά όπλα!

Κάθε μέρα όλο και περισσότερο όλοι μας συνειδητοποιούμε πως οι ξένες γλώσσες δεν είναι πια ένας στόχος αλλά το μέσο για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

Η Αγγλική Γλώσσα είναι πλέον απαραίτητο εφόδιο καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας και μεταπτυχιακών σπουδών.

Είτε είσαι αρχάριος, είτε είσαι έτοιμος για πτυχίο, θα πετύχεις το στόχο που εσύ έβαλες τόσο εύκολα και γρήγορα που και ο ίδιος θα απορείς γιατί δεν ξεκίνησες πιο νωρίς την εκμάθηση τους.

Με γνώμονα την απαιτητική καθημερινότητα και τον περιορισμένο χρόνο, τα μαθήματα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή μας.

Προγράμματα Αγγλικών

Αγγλικά για Ενήλικες

Επίπεδο Α1 - Α2
ΣΤΟΧΟΣ:

Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σπουδαστή.
Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης.

Αγγλικά για Ενήλικες

Επίπεδο Β1 - Μέτρια γνώση (10 μόρια για τον ΑΣΕΠ)
ΣΤΟΧΟΣ:

Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Συμμετοχή στις εξετάσεις επιπέδου “ESB B1” από τον πιστοποιημένο εξεταστικό φορέα της Μεγάλης Βρετανίας ESB. Η εξέταση πραγματοποιείται και στις τέσσερις βασικές δεξιότητες (reading, writing, listening and speaking) που απαιτούνται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Αναγνωρισμένο από τον Α.Σ.Ε.Π. & προτεινόμενο από UCAS.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, επαναληπτικά tests εκτός διδακτικής ώρας, προσομοιώσεις γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Αγγλικά για Ενήλικες

Επίπεδο Β2 - Καλή γνώση (30 μόρια για τον ΑΣΕΠ)
ΣΤΟΧΟΣ:

Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Συμμετοχή στις εξετάσεις επιπέδου Β2 από πιστοποιημένο εξεταστικό φορέα και αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ. Πραγματοποιείται παρουσίαση σε γονείς και μαθητές όλων των πιστοποιημένων εξεταστικών φορέων καθώς και ο διαφορετικός τρόπος εξέτασής τους (τρόπος και μορφή εξέτασης). Έπειτα, ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει την εξέταση που επιθυμεί για την πιστοποίηση του Β2.
Η εξέταση του Επιπέδου Β2 περιλαμβάνει και στις τέσσερις βασικές δεξιότητες (reading, writing, listening and speaking) που απαιτούνται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, επαναληπτικά tests εκτός διδακτικής ώρας, προσομοιώσεις γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Αγγλικά για Ενήλικες

Επίπεδο Γ1 - Πολύ καλή γνώση (50 μόρια για τον ΑΣΕΠ)
ΣΤΟΧΟΣ:

Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Συμμετοχή στις εξετάσεις επιπέδου C1 από πιστοποιημένο εξεταστικό φορέα. Στην αρχική φάση πραγματοποιείται παρουσίαση όλων των πιστοποιημένων εξεταστικών φορέων. Έπειτα παρουσιάζονται τα test στα παιδιά και ανάλογα αποφασίζεται σε ποιον φορέα είναι καλύτερο με βάση τις δεξιότητες και τις επιδόσεις τους να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση του C1. Η εξέταση πραγματοποιείται και στις τέσσερις βασικές δεξιότητες (reading, writing, listening and speaking) που απαιτούνται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, επαναληπτικά tests εκτός διδακτικής ώρας, προσομοιώσεις γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Αγγλικά για Ενήλικες

Επίπεδο Γ2 - Άριστη γνώση (70 μόρια για τον ΑΣΕΠ)
ΣΤΟΧΟΣ:

Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας με έμφαση στο γραπτό και προφορικό λόγο γλώσσας με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του πτυχίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Συμμετοχή στις εξετάσεις επιπέδου C2 από πιστοποιημένο εξεταστικό φορέα. Στην αρχική φάση πραγματοποιείται παρουσίαση όλων των πιστοποιημένων εξεταστικών φορέων. Έπειτα παρουσιάζονται τα test στα παιδιά και ανάλογα αποφασίζεται σε ποιον φορέα είναι καλύτερο με βάση τις δεξιότητες και τις επιδόσεις τους να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση του C2. Η εξέταση πραγματοποιείται και στις τέσσερις βασικές δεξιότητες (reading, writing, listening and speaking) που απαιτούνται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, επαναληπτικά tests εκτός διδακτικής ώρας, προσομοιώσεις γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Success/Error Message Goes Here

Οι συνεργασίες μας

ΠΑΝΩ