Γαλλικά
για παιδιά και εφήβους

"Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντικαταστήσει ένα άδειο μυαλό
με ένα ανοιχτό μυαλό."

Με πλούσιο διαδραστικό υλικό και μεθοδολογία που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τους μικρούς μαθητές. Τα τμήματα Γαλλικών για παιδιά και εφήβους θέτουν τις σωστές βάσεις και δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με μία απαιτητική αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη για το μέλλον γλώσσα.

  • Ελάχιστες έως καθόλου εργασίες στο σπίτι
  • Τμήματα με μέγιστο αριθμό τους 6 μαθητές
  • Ενεργή συμμετοχή
  • Εκπαιδευτικές μέθοδοι για την ουσιαστική αφομοίωση της διδακτέας ύλης

Προγράμματα Γαλλικών

A1

Για παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Τα παιδιά μπαίνουν σε παραγωγή του λόγου και σύνταξης ολοκληρωμένων προτάσεων ενώ παράλληλα διδάσκονται γραμματικά φαινόμενα. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τόσο το λεξιλόγιο όσο και τη γραμματική μέσω διαδραστικών και βιωματικών ασκήσεων. Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

A2

Για παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Τα παιδιά μπαίνουν σε παραγωγή του λόγου και σύνταξης ολοκληρωμένων προτάσεων ενώ παράλληλα διδάσκονται γραμματικά φαινόμενα. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τόσο το λεξιλόγιο όσο και τη γραμματική μέσω διαδραστικών και βιωματικών ασκήσεων. Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

B1

Για παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Ένα σημαντικό επίπεδο στη Γαλλική γλώσσα. Ολοκληρώνεται η βασική γραμματική και γίνεται εισαγωγή σε πιο πολύπλοκα γραμματικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στο λεξιλόγιο και παράλληλα στο γραπτό και προφορικό λόγο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Συμμετοχή στις πιστοποιημένες εξετάσεις “DELF B1”. Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων. Ο μαθητής το δίνει στο 4ο έτος σπουδών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

B2

Για παιδιά Δημοτικού και εφήβους
ΣΤΟΧΟΣ:

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Μπορούν να κατανοούν τα κύρια σημεία προφορικού λόγου με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας σε οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν καθώς και να διηγούνται εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράφουν όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δίνουν σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Η ολοκλήρωση της ύλης οδηγεί στην συμμετοχή εξετάσεων επιπέδου “DELF B2”. Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Οι εκθέσεις αφορούν σε επίσημα γράμματα έως 250 λέξεις.
Ο μαθητής το δίνει στο 5ο έτος σπουδών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

C1

Για παιδιά Δημοτικού και εφήβους
ΣΤΟΧΟΣ:

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές μπορούν να κατανοούν τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις. Μπορούν να εκφράζουν προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή. Μπορούν να συζητούν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνουν τις θέσεις τους για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Η ολοκλήρωση της ύλης οδηγεί στην συμμετοχή εξετάσεων επιπέδου “DALF C1”. Εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρίες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

C2

Για παιδιά και εφήβους
ΣΤΟΧΟΣ:

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές μπορούν να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνονται ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται. Μπορούν να εκφράζονται με αυθορμητισμό και ευχέρεια χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν για λέξεις. Μπορούν να διατυπώνουν εκτενώς τις απόψεις τους για σύνθετα θέματα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή, στην εκπαίδευση και τις σπουδές τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Η ολοκλήρωση της ύλης οδηγεί στην συμμετοχή εξετάσεων επιπέδου “DALF C2”. Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της Γαλλικής γλώσσας. Απαιτεί ακαδημαϊκές ή δημιουργικές εργασίες. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν την επάρκεια διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικών Υπουργείο Παιδείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Success/Error Message Goes Here

Οι συνεργασίες μας

ΠΑΝΩ