Μπείτε στον κόσμο μας,

γιατί η γνώση δεν είναι ουτοπία!

Σκοπός

Έμφαση στην ποιότητα! Εστιάζουμε όχι μόνο στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού αλλά στην πραγματική κατάκτηση της γλώσσας.

Καθηγητές

Άρτια καταρτισμένοι καθηγητές που ακολουθούν μοντέλα διδασκαλίας προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, ενισχύοντας τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

Μέθοδος

Διαδραστική μάθηση! Εκπαιδευτικές μέθοδοι για την ουσιαστική αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Προσαρμογή του μαθήματος στις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.

Τμήματα

Ολιγομελή τμήματα.
Ομοιογένεια στις τάξεις σύμφωνα με την ηλικία και το επίπεδο γνώσεων των μαθητών.

Υποδομές

Αίθουσες διδασκαλίας με άρτια υλικοτεχνική υποδομή και τεχνολογία. Μοντέρνοι χώροι διακοσμημένοι ανάλογα την εποχή. Όμορφες γωνιές όπως δανειστική βιβλιοθήκη, coffee corner και charger station.

Υποστήριξη

Παρακολούθηση εκπαιδευτικής πορείας και συχνή επικοινωνία για την αξιολόγηση του κάθε μαθητή. Παροχή επιπλέον υλικού και δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Τα προγράμματά μας

Αγγλικά
για παιδιά

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουν να αγαπούν την Αγγλική γλώσσα αλλά κυρίως να την χρησιμοποιούν με την ίδια ευκολία που χρησιμοποιούν τη μητρική τους.

Περισσότερα
Γαλλικά
για παιδιά

Τα μαθήματα στοχεύουν στην ολοκλήρωση της εκμάθησης των γραμματικών φαινομένων και λεξιλογίου για να ανταποκριθούν οι μαθητές με επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Περισσότερα
Ρομποτική
για παιδιά

Μετατρέπει το παιχνίδι σε μάθηση και την παιδική φαντασία σε δημιουργικότητα! Χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία, με την υπογραφή της Lego Education.

Περισσότερα
Αγγλικά
για ενήλικες

Μεγάλη ποικιλία ταχύρυθμων προγραμμάτων.
Με ευέλικτο πρόγραμμα για ενήλικες σε όλα τα επίπεδα, από Αρχάριους μέχρι επίπεδο C2 - Proficiency.

Περισσότερα
Ειδικά
πιστοποιητικά

Περιλαμβάνουν πιστοποιήσεις που χρειάζονται για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή για μεταπτυχιακούς κύκλους μαθημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Περισσότερα
Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια

Μεγάλη ποικιλία ταχύρυθμων προγραμμάτων.
Με ευέλικτο πρόγραμμα για ενήλικες σε όλα τα επίπεδα, από Αρχάριους μέχρι επίπεδο C2 - Proficiency.

Περισσότερα


Σεμινάρια

ΠΑΝΩ