Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού
για ενήλικες

Το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 25 ετών που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να επιλέξουν ένα νέο επάγγελμα που θα τους γεμίζει και θα τους κάνει ευτυχισμένους.

Βασίζεται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και των επιθυμιών ώστε να βοηθήσουν να παρθούν οι σωστές επιλογές για να σχεδιαστεί καλύτερα η επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ειδικότερα:

  • ενημερώνει έγκυρα για τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
  • βοηθά στην αναζήτηση, στην επεξεργασία και στην αξιολόγηση των πληροφοριών, καθώς και τη διερεύνηση επαγγελματικών διεξόδων, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης.
  • αποκτάται πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων - δεξιοτήτων και των αξιών, παράγοντες που αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Success/Error Message Goes Here
ΠΑΝΩ