Σεμινάριο με θέμα: Managing Travel & Tourism

Ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό - Βιωματικό Σεμινάριο 40 ωρών με θέμα: Managing Travel & Tourism

Οι θεματικές ενότητες και τα εριεχόμενα σεμιναρίου που αναλύθηκαν ήταν:
Ξενοδοχειακό κατάλυμα:
Ιστορική αναδρομή του ξενοδοχείου
Διάκριση ξενοδοχειακών καταλυμάτων
Υπηρεσίες ξενοδοχείου (Facilities)
Είδη δωματίων
Υποδοχή (Front office) - Κρατήσεις
Back office
Διαπραγματεύσεις:
Συμβόλαια με ξενοδοχεία
Επικοινωνία στον Τουρισμό:
Εισαγωγή στην έννοια και τους σκοπούς της επικοινωνίας
Εμπόδια Επικοινωνίας και διαχείριση αυτών
Βιωματικές ασκήσεις για την επικοινωνία
Γλώσσα του σώματος
Είδη πελατών - Τρόποι αντιμετώπισης πελατών
Χειρισμός δύσκολων καταστάσεων Διαπραγματεύσεις

Εισηγητές:
Δημήτρης Κουμπαράκης - Γενικός Διευθυντής Ξενοδοχείων - Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείου
Εσθήρ Πιτσούλη - MSc in Tourism Business
Μανώλης Καλαϊτζάκης - Διευθυντής Ξενοδοχείου
Εκπαιδευτές του Σώματος Σαμαρειτών - Διασωστών Ερυθρού Σταυρού Ηρακλείου

ΠΑΝΩ