Πρόγραμμα εκπαίδευσης Σχολές Γονέων «Σκέφτομαι & Πράττω»

Το πρόγραμμα «Σκέφτομαι & Πράττω», είναι ένα νέο, μοναδικό προς το παρόν για τα Ελληνικά δεδομένα επιστημονικά τεκμηριωμένο για την αποτελεσματικότητά του πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων, με βασικό στόχο την επιμόρφωση των γονέων στη διαχείριση συγκεκριμένων και επίμαχων θεμάτων της καθημερινότητας, τα οποία απασχολούν τους γονείς με παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας. Δημιουργήθηκε από τους ψυχολόγους Λευτέρη Κωνσταντινίδη, M.Sc., Ph.D. και Γιώτα Γκόγκα M.Sc. και εφαρμόστηκε σε συνεργασία με διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη Βόρεια Ελλάδα. Απευθύνεται σε όλους τους γονείς του γενικού πληθυσμού με παιδιά 3–12 ετών.
Το «Σκέφτομαι & Πράττω» είναι ένα δομημένο ομαδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων 10 συναντήσεων, διάρκειας δύο - δυόμιση ωρών η κάθε μία, που βασίζεται στις αρχές και τις τεχνικές της γνωστικής συμπεριφορικής θεωρίας και θεραπείας, οι οποίες προσαρμόζονται στο πρόγραμμα και αποκτούν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Σε κάθε συνάντηση ο εκπαιδευμένος και εξοικειωμένος με το πρόγραμμα συντονιστής παρουσιάζει στην ομάδα γονέων διαφάνειες ηλεκτρονικής μορφής (τύπου PowerPoint). Έχει σχεδιαστεί παράλληλα με τη διεξαγωγή ερευνών διερεύνησης των απόψεων, των αναγκών και των προσδοκιών των γονέων και για το λόγο αυτό έχει μια κατάλληλη για τους γονείς δομή.
Δημοσιευμένες μελέτες σε έγκυρα Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος στη βελτίωση της αρνητικής συμπεριφοράς των παιδιών και της συναισθηματικής δυσφορίας των γονέων.
Το Σεμινάριο/Εφαρμοσμένο Εργαστήριο έχει τίτλο: Σχολές Γονέων - Η εκπαίδευση στην εφαρμογή του δομημένου προγράμματος εκπαίδευσης γονέων «Σκέφτομαι & Πράττω».
Εισηγητής είναι ο Ψυχολόγος Λ. Κωνσταντινίδης / Ειδικός προγράμματος «Σκέφτομαι & Πράττω»
Είναι διάρκειας δύο ημερών και θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης Σάββατο 30/5/2015 και Κυριακή 31/5/2015.Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες (ψυχολόγους, ψυχίατρους, παιδοψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α.) οι οποίοι ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την οργάνωση και το συντονισμόπρογραμμάτων σχολών γονέων μέσα από τη φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος «Σκέφτομαι & Πράττω».
Αρχικά γίνεται αναφορά στα έως μέχρι και σήμερα βασικά στοιχεία και στους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματική οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων σχολών γονέων, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.
Ακολουθεί μια βασική εξοικείωση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο με τις αρχές και τεχνικές γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης του προγράμματος «Σκέφτομαι & Πράττω».
Έπειτα παρουσιάζονται η φιλοσοφία, η δομή, η θεματολογία, ο σκοπός και τα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Σκέφτομαι & Πράττω» στην Ελλάδα.
Τέλος, η μεγαλύτερη βάση δίνεται σε μία βήμα προς βήμα παρουσίαση των δέκα συναντήσεων του προγράμματος, του υλικού που χρησιμοποιεί ο συντονιστής της ομάδας γονέων και του τρόπου εφαρμογής του υλικού αυτού στην πράξη, μέσω πρακτικής άσκησης, βιωματικών ασκήσεων και συμπεριφορικών αναπαραστάσεων.
Σκοπός είναι οι συμμετέχοντες κατέχοντας πλέον το υλικό να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν με τον τρόπο εφαρμογής και τις τεχνικές γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης που ο κάθε συντονιστής χρειάζεται να χρησιμοποιεί κατά το συντονισμό κάθε μίας από τις δέκα συναντήσεις με τους γονείς.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
Ο αριθμός των συντονιστών που θα εκπαιδευτούν στην εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης γονέων "Σκέφτομαι & Πράττω", είναι περιορισμένος για Ελλάδα (για κάθε Νομό) και Κύπρο.
Στην Κρήτη δε θα εκπαιδευτούν περισσότεροιαπό 20 συντονιστές
Στην Ελλάδα δε θα εκπαιδευτούν περισσότεροιαπό 155 συντονιστές.

ΠΑΝΩ