Γερμανικά
για παιδιά και εφήβους

"Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε,
τότε το διδάσκουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει."

Με πλούσιο διαδραστικό υλικό και μεθοδολογία που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τους μικρούς μαθητές. Τα τμήματα Γερμανικών για παιδιά και εφήβους θέτουν τις σωστές βάσεις και δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με μία απαιτητική αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη για το μέλλον γλώσσα.

  • Ελάχιστες έως καθόλου εργασίες στο σπίτι
  • Τμήματα με μέγιστο αριθμό τους 6 μαθητές
  • Ενεργή συμμετοχή
  • Εκπαιδευτικές μέθοδοι για την ουσιαστική αφομοίωση της διδακτέας ύλης

Προγράμματα Γερμανικών

Α Κlasse

Για παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Τα παιδιά μπαίνουν σε παραγωγή του λόγου και σύνταξης ολοκληρωμένων προτάσεων ενώ παράλληλα διδάσκονται γραμματικά φαινόμενα. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τόσο το λεξιλόγιο όσο και τη γραμματική μέσω διαδραστικών και βιωματικών ασκήσεων. Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, ειδική εφαρμογή (App) για tablet ή υπολογιστή είναι διαθέσιμη με όλο το διαδραστικό υλικό των μαθημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο για εξάσκηση στο σπίτι από γονείς και μαθητές και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

Β Κlasse

Για παιδιά Δημοτικού-Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Τα παιδιά μπαίνουν σε παραγωγή του λόγου και σύνταξης ολοκληρωμένων προτάσεων ενώ παράλληλα διδάσκονται γραμματικά φαινόμενα. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τόσο το λεξιλόγιο όσο και τη γραμματική μέσω διαδραστικών και βιωματικών ασκήσεων. Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Συμμετοχή στις πιστοποιημένες εξετάσεις “Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1” . Τα παιδιά προετοιμάζονται για την πρώτη αξιολόγησή τους. Εξοικειώνονται με τη διαδικασία της αξιολόγησης με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τις εξετάσεις με αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς άγχος και αβεβαιότητα.
Συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, διαδραστικά παιχνίδια, τραγούδια, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, ειδική εφαρμογή (App) για tablet ή υπολογιστή είναι διαθέσιμη με όλο το διαδραστικό υλικό των μαθημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο για εξάσκηση στο σπίτι από γονείς και μαθητές και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

C Klasse

Για παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Ένα σημαντικό επίπεδο στη γερμανική γλώσσα. Ολοκληρώνεται η βασική γραμματική και γίνεται εισαγωγή σε πιο πολύπλοκα γραμματικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στο λεξιλόγιο και παράλληλα στο γραπτό και προφορικό λόγο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Συμμετοχή στις πιστοποιημένες εξετάσεις “Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2” . Συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, εκπαιδευτικά επιτραπέζια, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, ειδική εφαρμογή (App) για tablet ή υπολογιστή είναι διαθέσιμη με όλο το διαδραστικό υλικό των μαθημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο για εξάσκηση στο σπίτι από γονείς και μαθητές και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

D Klasse (B1)

Για παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Μπορούν να κατανοούν τα κύρια σημεία προφορικού λόγου με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας σε οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Μπορούν επίσης να αντιμετωπίζουν τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες καθώς και να διηγιούνται εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράφουν όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δίνουν σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Η ολοκλήρωση της ύλης οδηγεί στην συμμετοχή εξετάσεων επιπέδου “Goethe-Zertifikat Β1”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, ειδική εφαρμογή (App) για tablet ή υπολογιστή είναι διαθέσιμη με όλο το διαδραστικό υλικό των μαθημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο για εξάσκηση στο σπίτι και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

E Klasse (B2)

Για παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές μπορούν να κατανοούν τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις. Μπορούν να εκφράζουν προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή. Μπορούν να συζητούν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνουν τις θέσεις τους για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Η ολοκλήρωση της ύλης οδηγεί στην συμμετοχή εξετάσεων επιπέδου “Goethe-Zertifikat Β2”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, ειδική εφαρμογή (App) για tablet ή υπολογιστή είναι διαθέσιμη με όλο το διαδραστικό υλικό των μαθημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο για εξάσκηση στο σπίτι και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

C1

Για παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Σε αυτό το επίπεδο οι μαθητές μπορούν να κατανοούν ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εκτενών κειμένων και να αντιλαμβάνονται ακόμη και τα νοήματα που υπονοούνται. Μπορούν να εκφράζονται με αυθορμητισμό και ευχέρεια χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουν για λέξεις. Μπορούν να διατυπώνουν εκτενώς τις απόψεις τους για σύνθετα θέματα, χρησιμοποιώντας σαφή και ορθά δομημένο λόγο. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή, στην εκπαίδευση και τις σπουδές τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Η ολοκλήρωση της ύλης οδηγεί στην συμμετοχή εξετάσεων επιπέδου “Goethe-Zertifikat C1”. Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού “Goethe-Zertifikat C1” αυτόματα τους απαλλάσσει από τις γλωσσικές εισαγωγικές εξετάσεις σε διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές, αλλά και προκαταρκτικούς κύκλους σπουδών (Studienkollegs).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, ειδική εφαρμογή (App) για tablet ή υπολογιστή είναι διαθέσιμη με όλο το διαδραστικό υλικό των μαθημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο για εξάσκηση στο σπίτι και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

C2

Για παιδιά Δημοτικού - Γυμνασίου
ΣΤΟΧΟΣ:

Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο Γερμανικής Γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Οι μαθητές μπορούν πλέον να κατανοούν χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζουν και ακούν στα Γερμανικά. Μπορούν να συνοψίζουν πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδουν με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις. Επίσης μπορούν να εκφράζονται αυθόρμητα, με ευχέρεια και ακρίβεια και να διατυπώνουν λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, ακόμα και όταν πρόκειται για σύνθετα θέματα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Η ολοκλήρωση της ύλης οδηγεί στην συμμετοχή εξετάσεων επιπέδου “ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom” το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές να εισαχθούν σε γερμανικά πανεπιστήμια και ανώτατα ιδρύματα. Σε πολλά μέρη αναγνωρίζεται ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που δίνει στους κατόχους του το δικαίωμα να διδάξουν Γερμανικά. Η εξέταση αναγνωρίζεται από τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας ως πιστοποιητικό για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων διδασκαλίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Βιβλία, χρήση οπτικοακουστικών μέσων εκμάθησης, ειδική εφαρμογή (App) για tablet ή υπολογιστή είναι διαθέσιμη με όλο το διαδραστικό υλικό των μαθημάτων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο για εξάσκηση στο σπίτι και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός διδακτικής ώρας αλλά σε προκαθορισμένη ώρα βάση του προσωπικού προγράμματος του μαθητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
Success/Error Message Goes Here

Οι συνεργασίες μας

ΠΑΝΩ